Alfred Strejček & Štěpán Rak - 3. 10.

VIVAT  CAROLUS  QUARTUS
Koncertní hold českému králi a římskému císaři Karlu IV.    
Husinec - !!! ve 2. patře městského úřadu !!! pondělí 3. října 18:00
vstupné 50 Kč
Učinkují
ŠTĚPÁN RAK    kytara, zpěv
ALFRED STREJČEK   zobcové flétny, lidský hlas

Koncertní pořad  VIVAT CAROLUS QUARTUS  přináší nový pohled na muže, který je právem pokládán za  největšího Čecha  a jednoho z nejvýznamnějších osobností evropské historie. Promluvy Karla IV.,  citace z jeho Moralit i antropology  nově odkryté reálie z jeho života  až neuvěřitelně aktuálně oslovují naši dobu.  Koncert je nastudován v české a italské verzi a s mimořádným ohlasem byl uveden ve Florencii i v toskánském městě MONTECARLO, které Karel se svým otcem Janem Lucemburským  založil.  V roce 2012  pod záštitou kardinála Dominika Duky  odezněl  ve  Svatovítské katedrále na Pražském hradě.

ŠTĚPÁN RAK   patří k nejvýznamnějším světovým koncertním kytaristům a skladatelům. Je profesorem HAMU v Praze.

ALFRED STREJČEK je držitelem Křišťálové růže, nejvyššího ocenění v oblasti uměleckého přednesu.

Oba umělci získali zvláštní ocenění od UNESCO za koncertní projekt VIVAT COMENIUS, se kterým vystoupili na více než 700 koncertech ve 33 zemích čtyř kontinentů

Fotogalerie