Závěrečný účet Města Husinec za rok 2019

 Datum: 15.06.2020 - 30.06.2021

Závěrečný účet Města Husinec za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města 11.06.2020.

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce od 15.05.2020 do 11.06.2020.

Souborové přílohy ke stažení